Fair Trade

Wat is fairtrade?

Wereldwinkel Tiel heeft in haar assortiment vele fairtrade producten, maar wat houdt fairtrade nou precies in? Fairtrade producten komen uit ontwikkelingslanden, in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Om te bepalen welke landen dit zijn, gebruikt de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels gegevens van de Wereldbank. Landen die de Wereldbank benoemt in de categorieën ‘Low income or Middle income economies’ gelden voor Wereldwinkels als ontwikkelingslanden.

Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Eerlijk houdt in dat de handel voldoet aan vier principes:

 1. Respect voor mens en milieu
  Bij de productie en handel van eerlijke producten is geen sprake van discriminatie. Er zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Er wordt toegezien op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid is verboden en bij zowel de productie als de handel wordt gekeken naar een zo min mogelijke belasting van het milieu.
 2. Een langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie
  In fairtrade wordt aan producenten een leefbaar loon betaald, waaruit voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en de school voor de kinderen kan worden betaald. Er wordt gewerkt met regelmatige en terugkerende opdrachten om meer inkomenszekerheid te geven. De relatie tussen fairtrade handelspartners is gebaseerd op dialoog en respect.
 3. Ondersteuning van producentenorganisaties
  Fairtrade producentenorganisaties worden door hun handelspartners ondersteund, onder meer door advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van producten, organisatieadvies en trainingen over kostprijsberekening. Er worden bovendien afspraken gemaakt over voorfinanciering om de risico’s van investeringen niet alleen bij de producent te leggen.
 4. Transparantie van de handelsketen
  Van fairtrade leveranciers wordt niet alleen verwacht dat ze zich houden aan de vastgestelde criteria, maar dat ze ook aantoonbaar kunnen maken dat dat zo is. Zo waarborgt fairtrade de claims die er worden gemaakt.

Neem een kijkje in Wereldwinkel Tiel om het assortiment aan fairtrade producten te bekijken.