ANBI – (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam:
Stichting Wereldwinkel Tiel

RSIN / Fiscaal nummer:
06834346

Contactgegevens:
Vestigingsadres: Weerstraat 10, 4001 LD, Tiel
Telefoon: 0344 – 616 652

BTW nr: NL006834346B01
KvK: 40156806
IBAN nr: NL12 ABNA 0520607686

Website: wereldwinkeltiel.nl
E-mail adres: info@wereldwinkeltiel.nl

Doelstelling:
In de Wereldwinkel Tiel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel Tiel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel Tiel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel Tiel:
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel Tiel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in een Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie:
De Wereldwinkel Tiel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie:
De Wereldwinkels zijn zelfstandige plaatselijke stichtingen of verenigingen. De samenwerking van winkels en de importeurs lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel.

Geschiedenis:
Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan:
Inleiding: Wereldwinkel Tiel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wij bundelen onze kracht door samenwerking met andere Wereldwinkels. Samen vergroten we de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten: Wereldwinkel Tiel  vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • verkoop en promotie van fairtrade cadeaus.
  • het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.
  • bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen.

Financiering:
De Wereldwinkel Tiel wordt gefinancierd door middel van giften en opbrengsten uit de verkoop van de producten.

Beheer van het vermogen:
Het vermogen wordt beheerd door de administrateur, penningmeester en de voorzitter van de stichting.

Besteding van het vermogen:
Het vermogen van de wereldwinkel Tiel bestaat uit liquiditeiten om de inkopen te realiseren en leveranciers te betalen. Een gedeelte is ondergebracht op een spaarrekening.

Samenstelling / Functies van het bestuur:

 

Beloningsbeleid:
Wereldwinkel Tiel heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers. Indien vrijwilligers onkosten maken worden deze vergoed.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor het financieel verslag 2022.

ANBI status:
U kunt nagaan of Wereldwinkel Tiel is aangemerkt als ANBI – klik hier > Belastingdienst.
Vul in bij Instelling: Wereldwinkel
en bij Vestigingsplaats: Tiel